POLITYKA PRYWATNOŚCI
firmy Bayley-Edge Ltd. prowadzącej działalność jako EAB Associates

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności są dostępne na naszej angielskiej stronie internetowej.

*********************************

Bayley Edge Ltd. jest zarejestrowana jako administrator danych osobowych w Wielkiej Brytanii w Information Comissioner’s Office (odpowiednik Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), na podstawie rozporządzenia nr Z7090846.

0. Przetwarzanie danych – informacje ogólne

Dane osobowe, które zatrzymujemy są przechowywane w tak bezpieczny sposób jak tylko jest to możliwe w przypadku danych, które nie są krytyczne i szczególnie wrażliwe. Bez wyjątku dane przechowywane są wyłącznie z powodów prawnych i w celu realizacji umowy. (Zastrzega się prawo do błędów).

1. Pozyskiwanie danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy w rezultacie otrzymywania zapytań ofertowych od klientów, potencjalnych klientów, od osób proszących o radę i pomoc techniczną, oraz od dostawców towarów i usług.

Podczas gdy większość danych, jakie otrzymujemy to dane firmowe, zdarza się, że otrzymujemy również dane osobowe bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich. W tym drugim przypadku dzieje się tak, gdy otrzymujemy prośbę od firmy o przesłanie towaru bezpośrednio do klienta tej firmy.

Dane jakie otrzymujemy to imię i nazwisko, adres emailowy, kraj oraz rodzaj zapytania. Dane mogą również zawierać informacje kontaktowe, rodzaj działalności, zainteresowanie szczególnymi produktami oraz inne informacje podane przez potencjalnego klienta. Możemy te dane przechowywać przez czas nieokreślony, aby móc w przyszłości sprawdzić, jakie informacje zostały wymienione między nami a potencjalnym klientem. W wyjątkowych przypadkach możemy przechować dane rachunku bankowego klienta, ale zdarza się to niezmiernie rzadko.

Nie mamy dostępu do danych dotyczących kart kredytowych i debetowych, ponieważ sami nie obsługujemy płatności kartami. Informacje dotyczące płatności dokonywanych przez nasz sklep na platformie e-Bay są przetwarzane przez firmę Paypal.

2. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy w plikach komputerowych oraz w wydrukach. Te przechowywane są w naszej siedzibie pod adresem 3 Craven Court, Altrincham, WA14 5DY, Wielka Brytania. Ich bezpieczeństwo zapewniają zabezpieczenia komputerowe (firewall) oraz zabezpieczenia budynku.

3. Użycie i zatrzymywanie danych osobowych

Używamy i zatrzymujemy dane osobowe do następujących celów:
1. Aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, które wymagają przechowywania przez określony czas danych o sprzedaży, zakupach i ubezpieczeniu.
2. W celu realizacji zamówień, włączając w to informacje przekazane przed sprzedażą oraz obsługę klienta po sprzedaży towaru.
3. Aby móc odpowiedzieć na przesłane nam zapytania, które mogą prowadzić do przyszłych zamówień.

W razie wątpliwości zwracamy się do osoby, która się z nami skontaktowała o pozwolenie na przetwarzanie jej danych.

NIE dzwonimy i nie wysyłamy e-maili do osób prywatnych, które nas o to nie prosiły. Wysyłamy informacje jedynie do firm, które już są naszymi klientami i tylko wtedy, gdy pojawiają się nowe produkty lub nowe informacje o produktach.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Informacje, które przechowujemy są ważne przez długi okres trwający nawet wiele lat. W przypadku kiedy wysyłamy towar bezpośrednio do osób prywatnych przechowujemy ich dane:
– do upływu okresu, w którym można dokonać zwrotu towaru lub
– przez ustawowy okres ewidencjonowania sprzedaży określony przez urząd skarbowy.

5. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, w tym za granicę

Na ogół nie przekazujemy danych osobom trzecim.
Jednak zdarza się, że otrzymujemy zapytanie ofertowe od osoby zamieszkującej w kraju, w którym działa nasz dystrybutor. W takim przypadku możemy przekazać zapytanie dystrybutorowi z prośbą, aby odpowiedział na nie bezpośrednio zainteresowanej osobie. Przesyłając taką prośbę przesyłamy jednocześnie jej kopię do osoby, która zwróciła się do nas z zapytaniem.

Przekazywanie danych ma również miejsce, kiedy sprzedajemy towar innej firmy naszemu klientowi i chcemy, aby obydwie strony, producent i nabywca, nawiązały ze sobą bezpośredni kontakt z powodów technicznych. Dotyczy to jedynie firm, ale dane, które przekazujemy mogą zawierać prywatny numer telefonu lub adres emailowy.

Możemy również przekazać takie dane jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres emailowy firmom lub agentom spedycyjnym w celu dostarczenia towaru, który został u nas zamówiony.

W powyższych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji zamówienia w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Podając nam swoje dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie w sposób, jaki został opisany powyżej.

7. Prawo do usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu

1. Każdej osobie, której dane przechowujemy przysługuje prawo do:
a) uzyskania kopii jej danych osobowych
b) sprostowania tych danych
c) ich usunięcia.

Prośby związane z danymi osobowymi prosimy kierować na piśmie na nasz adres:
3 Craven Court, Altrincham, WA14 5DY.
Zastosujemy się do prośby tak szybko, jak tylko to będzie możliwe i nie później niż 30 dni od otrzymania prośby.

Nie przyjmujemy próśb związanych z danymi osobowymi nadesłanych drogą elektroniczną, ponieważ w takim przypadku nie możemy zweryfikować, kto jest nadawcą.

2. W razie niezadowolenia ze sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wielkiej Brytanii:
Information Comissioner’s Office,
Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
SK9 5AF
tel. +44 303 123 1113
Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej inspektoratu www.ico.org.uk.

Wykorzystanie ciasteczek (plików cookies)

Używamy pików cookies za pomocą Google Analytics do celów statystycznych. Pozwalają nam one otrzymywać informacje o liczbie użytkowników i liczbie odwiedzin naszej strony internetowej. Zbieramy dane o tym, jak często, z jakiej przeglądarki, z jakiego urządzenia i z jakiego kraju jest odwiedzana nasza strona internetowa.

Przeglądarki internetowe dają możliwość wyłączenia plików cookies lub zmiany preferencji dotyczących tych plików. Można to zrobić wchodząc w menu opcji lub preferencji. Informacje o preferencjach można znaleźć w menu pomocy. Więcej informacji o ustawieniach plików cookies w najczęściej używanych przeglądarkach znajdą Państwo poprzez linki podane poniżej.
Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari