Firma EAB Associates dostarcza dwa rodzaje agregatów pianotwórczych:
Agregat Pianotwórczy EABASSOC
Agregat Pianotwórczy EABASSOC Junior
AGREGATY PIANOTWÓRCZE
(Agregat Pianotwórczy EABASSOC Junior jest mniejszą wersją agregatu standardowego).

Specjalne właściwości:
• Obydwa agregaty wytwarzają dobrej jakości pianę o stałych parametrach.
• Wymagają do pracy jedynie sprężonego powietrza, zasilanie elektryczne nie jest potrzebne.
• Łatwo jest je przenosić i można je nieść w ręce lub przewieźć w bagażniku osobowego samochodu.
• Są małe, lekkie i trwałe.
• Pozwalają uregulować stopień spienienia roztworu środka pieniącego, jeśli jest taka potrzeba.

ZALETY I ZASTOSOWANIA

Woda i Środek Pieniący EABASSOC podawane są oddzielnie do Agregatu Pianotwórczego EABASSOC, który miesza je we właściwych proporcjach (patrz: rysunek poniżej) tworząc roztwór środka pieniącego.
Roztwór pod działaniem sprężonego powietrza doprowadzonego do dyszy wylotowej agregatu tworzy gęsta białą pianę o objętości od 20 do 25 razy większą od objętości roztworu. Pianę wprowadza się następnie do zaprawy w odpowiednim mieszalniku, aby wytworzyć < ahref="https://www.pianobeton.com.pl">Pianobeton EABASSOC. Agregat jest wyposażony w zegar sterujący, który pozwala wytwarzać jednakowe, powtarzalne partie piany.
Agregaty Pianotwórcze EABASSOC są urządzeniami bezpiecznymi w użyciu, nie posiadają żadnych komponentów elektrycznych i są w całości zasilane pneumatycznie.

 • E-A-B Associates
  Bayley-Edge Limited

  3 Craven Court
  Craven Road

  Altrincham, Cheshire
  WA14 5DY,
  ENGLAND
  Tel: +44 (0)161-926 9077
  Fax: +44 (0)161-927 7718

  e-mail: pianobeton@eabassoc.co.uk

 • Plac Kolegiacki, 4 m 5
  61 – 841
  Poznan
  POLAND
  Tel: +48 61 8525 373

  Polityka Prywatności